โครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน Copy

โครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

 

นายศุภกร มูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสากิจชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เน้นใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสากิจชุมชน
กรมฯ วันที่ 2 มิ.ย. 2560

สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)