เชิญร่วมงานลงนาม MOU

 

เชิญร่วมงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็ปไซด์ OTOPTHAI.SHOP
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 2

(Visited 1 times, 1 visits today)