พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กับ BM Group Company Limited
และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กับ AEC COMMERCIAL AND EVENT JOINT STOCK COMPANY

เพื่อขยายตลาด ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าจากชุมชน เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ไทย ลาว, ไทย เวียดนาม ด้วยการ MOU
สู่ร้านค้า DUTY FREE ในตลาดต่างประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)