พช. MOU ร่วมมือสร้างวิทยากรและผู้ประกอบการ Village e-Commerce ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน

พช. MOU ร่วมมือสร้างวิทยากรและผู้ประกอบการ Village e-Commerce ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันนี้ 14 กันยายน 2560
เวลา 10.00 น.

นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสร้างวิทยากรและผู้ประกอบการ Village e-Commerce ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าโอท้อปและเครือข่ายให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าต่างประเทศและหรือพัฒนา เป็นวิทยากรด้านการค้าออนไลน์ในชุมชน
ณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ

สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)