การประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP City 2017

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน จัดงานมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่คณะรัฐมนตรีในนามกระทรวงมหาดไทยและทำการประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP City 2017 ณ ทำเนียบรัฐบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)