การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)

 

การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.cdd.go.th และ www.zense.co.th หรือทาง Facebook : OTOPVillageThailand

http://www.zense.co.th/news-detail/2174?lang=th

(Visited 1 times, 1 visits today)