โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์ผ้า(ภาคเหนือ)

1 ส.ค. 62 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ดำเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์ผ้า(ภาคเหนือ) โดยกำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน OTOP ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)