คลัสเตอร์จักสาน (ภาคกลาง)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์จักสาน (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน OTOP กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง จำนวน 30 ราย ประกอบด้วยจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

7 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์จักสาน (ภาคกลาง) จำนวน 30 ราย จากจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน OTOP กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้มีนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ และนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนายการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)