เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

1ประกาศ

2หลักเกณฑ์และแนวทาง

3แบบคำขอ1     แบบคำขอ1 (ไฟล์word)

4หลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์   หลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ OTOP  (ไฟล์word)

5แบบเครื่องหมาย

6แบบรายงาน+7แบบสรุป

ขั้นตอนการขอใช้เครื่องหมาย OTOP

ใบรับรอง

ใบรับรอง สีเงิน ใบรับรอง สีแดง ใบรับรอง สีทอง ใบรับรอง สีน้ำเงิน คำอธิบายใบรับรอง

เครื่องหมายOTOP  (PTT แนะนำเครื่องหมาย)

(Visited 1 times, 1 visits today)