เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

1ประกาศ PDF

2หลักเกณฑ์และแนวทาง PDF

3แบบคำขอ1     แบบคำขอ1 (ไฟล์ word)

4หลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์   หลักเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ OTOP  (ไฟล์ word)

5แบบเครื่องหมาย PDF

6แบบรายงาน+7แบบสรุป  (ไฟล์ Excel)

ขั้นตอนการขอใช้เครื่องหมาย OTOP PDF

ใบรับรอง

ใบรับรอง สีเงิน ใบรับรอง สีแดง ใบรับรอง สีทอง ใบรับรอง สีน้ำเงิน คำอธิบาย  (ไฟล์ word)

เครื่องหมายOTOP  (PTT แนะนำเครื่องหมาย)

(Visited 1 times, 1 visits today)