ข่าว
ประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดให้กับ OTOP Trader

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดให้กับ OTOP Trader

ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Present Trader แนวทางพัฒนาเทรดเดอร์PPT อพช.Present Trader06072015UPDATESouvenirDesign50Provincescompressedกรอบแนวคิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯมั่งมีศรีสุขชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถีระเบียบอทอปเทอร์เดอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)