ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2560

ลงทะเบียนได้ที่นี่     http://164.115.23.30/otop/login.php

แผนการดำเนินงานการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปร (update 19/09/60)

เป้าหมายตัวชี้วัด(ลงทะเบียน-60)-2

161101145127_เอกสารแนะนำการใช้งาน

การลงทะเบียน OTOP new (PPT แนะนำ update 21/09/60 )

แบบรายงานข้อมูล OTOP ประจำไตรมาส (update 19/09/60)

แบบลงทะเบียน OTOP (update 08/11/60)
แบบ OTOP ชวนชิม

แบบ01 ผู้ผลิต หน้า1-7

แบบ02 ผลิตภัณฑ์ หน้า 8-16

แบบ03เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

แบบ04 กรรมการอำเภอและเขตพิจารณา

แบบ05 จังหวัดและกทม.พิจารณา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)