ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2560

ลงทะเบียนได้ที่นี่     http://164.115.23.30/otop/login.php

แผนการดำเนินงานการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปร (update 19/09/60)

เป้าหมายตัวชี้วัด(ลงทะเบียน-60)-2

161101145127_เอกสารแนะนำการใช้งาน

การลงทะเบียน OTOP (PPT แนะนำ)

แบบรายงานข้อมูล OTOP ประจำไตรมาส (update 19/09/60)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)