ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2561

ลงทะเบียนได้ที่นี่     http://164.115.23.30/otop/login.php

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน OTOP ปี 2561 (update 22/05/61)

แบบ OTOP ชวนชิม

แบบ01 ผู้ผลิต หน้า1-7

แบบ02 ผลิตภัณฑ์ หน้า 8-16

แบบ03เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

แบบ04 กรรมการอำเภอและเขตพิจารณา

แบบ05 จังหวัดและกทม.พิจารณา

 

เป้าหมายตัวชี้วัดลงทะเบียน OTOP 2561 (update 22/05/61)

เป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 1 และ 2 ปี 2561 ฐานข้อมูล ป

 

แผนการดำเนินงานลงทะเบียน OTOP ปี 2561 (update 22/05/61)

แผนการดำเนินงานการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)