ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

>>>ลงทะเบียนได้ที่นี่     http://164.115.23.30/otop/login.php

>>>แบบฟอร์มการลงทะเบียน OTOP ปี 2562 (.Zip) (update 22/02/62)  แบบฟอร์มการลงทะเบียน OTOP word 2562

 

>>>แนวทางการดำเนินงานลงทะเบียน 2562  (update 22/02/62)    แนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปร

>>>แผนการดำเนินงานลงทะเบียน OTOP ปี 2562 รายไตรมาส (.PDF) (update 22/02/62)

แผนการดำเนินงานการลงทะเบียนฯ ปี 2562

>>>แบบรายงานการลงทะเบียน ปี 2562 (สำหรับจังหวัด)  แบบรายงานการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกา

>>>ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2557 – 2561 (.Zip) ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 57-61

>>>ข้อมูลผู้ประกอบการ 2557 – 2561 (.Zip) ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP 57-61

(Visited 1 times, 1 visits today)