ข่าว
ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

>>>ลงทะเบียนได้ที่นี่    https://register.cdd.go.th

>>>แบบฟอร์มการลงทะเบียน OTOP ปี 2563 (.Zip) (update 23/01/63) แบบฟอร์มการลงทะเบียน OTOP word 2563 New

.Word

แบบ OTOP ชวนชิม

แบบ01 ผู้ผลิต หน้า1-8

แบบ02 ผลิตภัณฑ์ หน้า 9-16

แบบ03เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

แบบ04 กรรมการอำเภอและเขตพิจารณา

แบบ05 จังหวัดและกทม.พิจารณา

 

 

>>>แนวทางการดำเนินงานลงทะเบียน 2563  (update 22/01/63)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1แนวทางฯ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

>>>แผนการดำเนินงานลงทะเบียน OTOP ปี 2562 รายไตรมาส (.PDF) (update 22/02/62)

แผนการดำเนินงานการลงทะเบียนฯ ปี 2562

>>>แบบรายงานการลงทะเบียน ปี 2562 (สำหรับจังหวัด)  แบบรายงานการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบกา

>>>ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2557 – 2562 (1 ต.ค. 62)

>>>ข้อมูลผู้ประกอบการ 2557 – 2562 (1 ต.ค. 62)

https://drive.google.com/drive/folders/1EA34sc0s1nbK7d7y34FQXmQbRcYB4KS4?usp=sharing

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)