เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย OTOP Trader ภายในประเทศ (OTOP Minimart)

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย OTOP Trader ภายในประเทศ (OTOP Minimart)

ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพมหานคร

otop Mr.cheng yubo (1) การบริหารจัดการและการจัดเรียงสินค้าร้าน OTOP 2560 (3) การวางแผนการตลาด เตรียมพร้อมเพื่อบุกตลาดแดนมังกร

(Visited 1 times, 1 visits today)