กรอบการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562 – 2565

 

OTOPActionPlan62   (.PDF)

(Visited 1 times, 1 visits today)