การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สู่ยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
9 – 10 มีนาคม 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สู่ยุค 4.0 บรรยากาศคึกคัก
มีกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังการบรรยายอย่างตั้งใจ และมีการดูแลป้องกันตนเองจาก โควิด 19 เป็นอย่างดี ในการประชุมดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นางอุทัยวรรณ นิมสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อ online มาให้ความรู้อย่างเข้มข้น มีการต้อนรับจากเจ้าบ้านที่อบอุ่น โดยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางดวงธิดา อำนาจผูก และการปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด นายอนุชิต โอชัยกุล
โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ online และเพิ่มช่องทางการตลาดอีกด้วย
ซึ่งรุ่นแรก ประกอบด้วย จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)