สภว. ห่วงใย ป้องกัน COVID – 19

สภว. ห่วงใย ป้องกัน COVID – 19
บริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรในสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
(ย้ำ!!!ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยนะคะ)

(Visited 1 times, 1 visits today)