การประชุมหารือ แนวทางในการดำเนินโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)