การเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
สภว.: นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน /ท่านผู้เชี่ยวชาญ/ทีมงานกลุ่มส่งเสริมการตลาด ร่วมพูดคุยกับตัวแทน CENTRAL GROUP ในเรื่องการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)