พช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่วมพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นางสาวณัฐนิช อินทสระ            ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบผลิตภัณฑ์ในโครงการ ยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารถิ่นรสไทยแท้ เช่นแกงส้มมะละกอ  แกงฮังเล ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ในบริเวณบูทของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในงานกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่วมพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)