เตรียมความพร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี พ.ศ. 2563

29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.
ณ ห้อง 5002 กรมการพัฒนาชุมชน
ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน
ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน        นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน คณะทำงานประชาสัมพันธ์
และผู้แทนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวมติชน ไบร้ท์ทีวี on art และ ช่องบลู เข้าร่วมวางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)