ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแบบเสริมพลัง: EE (Emopowerment Evaluation) โซนภาคกลาง

14 กันยายน 2563
เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นหมู่บ้าน นวัตวิถีระดับ A – B โซนภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 โรงแรมTK Palace Convention ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)