กิจกรรมจิตอาสา “พช.มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกรมและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พช.มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี กรมการพัฒนาชุมชน นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร นางประทุม ชัยโกศล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอและจังหวัด ผู้นำ อช. คณะกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 150 ราย เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พช.มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) และทำความสะอาดภายในวิหารและบริเวณวิหาร ณ วิหารพระมงคลบพิตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)