กรมการพัฒนาชุมชนรับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ตราศรแดง)

วันที่ 25 กันยายน 2564

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ตราศรแดง) ร่วมพิธีมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 4,000 ต้นแก่กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ดำเนินการจัดหากล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ สนับสนุนครัวเรือนให้ปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งฟ้าทะลายโจรมีสารที่ชื่อว่า “แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide)” ที่สามารถยับยั้งการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ ทำให้ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงมีอาการดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการป้องกันปอดอักเสบ

ในการนี้ นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มอบหมาย นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ตราศรแดง) ถนนไทรน้อย - บางบัวทอง ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)