อยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหน ใกล้ไกลเที่ยวได้ทุกที่ “100 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

วันที่ 27 กันยายน 2564

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด งาน "100 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" กำหนดจัดงาน 100 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง Virtual Event บนเว็บไซต์ www.100otopvillage.com ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 จำนวน 9 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีการจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมทั้งสิ้น 100 ชุมชน

ในการนี้ นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ผู้แทนสำนัก คณะเจ้าที่ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ณ มนตรีสตูดิโอ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)