ผอ.สำนักฯ ประชุมเตรียมการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)