ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักฯ นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พร้อมรายงานภารกิจที่ได้รับมอบหมายงานในส่วนของนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์ ของดีจังหวัดนครปฐม โอทอปคาเฟ่ และกลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 50 กลุ่มจาก 25 จังหวัดภาคกลาง

(Visited 1 times, 1 visits today)