ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)
โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯ พร้อมด้วยนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย กว่า 60 กลุ่ม/ราย พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Live สด” ผ่านเพจผ้าไทยใส่ให้สนุก และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ลายนารีรัตนราชกัญญา) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไทย จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ลายขิดนารีรัตราชกัญญา”

(Visited 1 times, 1 visits today)