ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  นายวรงค์  แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี 2565  ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ห้องประชุม สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)