เปิดแล้ว OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานงาน OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย โดยมี ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอิทธิพล ภู่โกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเซียร์ พร็อตเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)และ ผู้บริหารกรมหารพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัด เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ สร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และในการดำเนินงานครั้งนี้ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการแต่ประการใด ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2565
#cep

(Visited 1 times, 1 visits today)