กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับประเทศ ปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 (เวลา 15.00 น.) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน , นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,นายสายันต์ ตันพาณิชย์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัย วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน ,ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าคัดสรรฯ กว่า 15,707 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาค่าคะแนนในส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

1. สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะมีความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาสินค้าตลอดจนสินค้าจะได้รับการการันตีว่ามีคุณภาพและมาตรฐาน

2. สำหรับหน่วยงานราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น

3. สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP จะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรฯ ก่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้า ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)