โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล พร้อมบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องและวิสาหกิจชถมชน จำนวน 180 คน เข้าร่วมโครงการฯ
และเวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายในหัวข้อ ทบทวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ

(Visited 1 times, 1 visits today)