ภาษาเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว China & English

Tourism language ภาษาเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว China
คุณภัศรา บรรดาศักดิ์
ผู้เชียวชาญการสื่อสารภาาาจีน/อาจารย์พิเศษ

Tourism language ภาษาเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว English
ผู้บรรยาย
คุณณัฐพรรณ ภูมิฐาน
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของสายการบิน

การเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)