สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงงานและทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และกลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์

30 มกราคม 2566 /

11:19 น.

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และบวชเนกขัมมะบารมี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป

26 มกราคม 2566 /

12:13 น.

ผ้าไทย ปังมาก !! อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานแม่บ้านพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ผ้า จากโครงการประกวด “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ทำได้รายวันละกว่าห้าแสนบาท

06 ธันวาคม 2565 /

16:08 น.

กรมการพัฒนาชุมชน จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย จากการประกวดผ้าขิด “ลายนารีรัตนราชกัญญา” ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้า สร้างรายได้กว่าล้านบาท

05 ธันวาคม 2565 /

10:00 น.

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

04 เมษายน 2565 /

13:53 น.