กรมการพัฒนาชุมชน จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย จากการประกวดผ้าขิด “ลายนารีรัตนราชกัญญา” ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้า สร้างรายได้กว่าล้านบาท

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมถึงงานหัตถกรรมที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิด “ลายนารีรัตนราชกัญญา” จากผู้ประกอบการทั้ง 4 ภาค โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมฯ ณ Quartier Gallery,M Floor, The EmQuartier

กรมการพัฒนาชุมชน ต่อยอดส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้า ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ นำผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมถึงงานหัตถกรรมที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิด “ลายนารีรัตนราชกัญญา” จากผู้ประกอบการทั้ง 4 ภาค กว่า 50 ร้านค้า นำมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าพันคอ กระเป๋า และสินค้าประเภทต่างๆ ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ Quartier Gallery,M Floor, The EmQuartier

(Visited 1 times, 1 visits today)