การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายสุรศักดิ์  อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณ ห้องลาดบัวหลวง โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี อุทัยธานี และจันทบุรี รวม 42 ราย กิจกรรมภายใต้โครงการนี้นอกจากการประชุมแล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์และแทกหรือสายคาดหรือตราสินค้าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจะได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงลึก ณ กลุ่มผู้ประกอบการ จนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่กระบวนการทดสอบตลาดที่พร้อมวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน…วิกฤตในวันนี้คือโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนหลังสถานการณ์โควิด 19 ทุเลาเบาบางลง…สำหรับการเปิดโครงการฯในวันนี้ได้ถ่ายทอดผ่าน Fanpage ของกรมการพัฒนาชุมชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)