กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย จาก 148 ชุมชน 63 จังหวัด จำนวน 277 ผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)