กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) เชียงใหม่

สภว : 2 พ.ย. 63 (วันนี้) กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) ตามกิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ศักยภาพและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์/ฉลาก ประเด็นการเรียนรู้คือการสร้างความเข้าใจในหัวข้อการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์กลุ่มสินค้าใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับ 8 เสน่ห์วิถีชุมชน (อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อและศิลปะในพื้นที่) นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าของที่ระลึกของชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบตัวแทนชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่จาก 11 จังหวัด รวมทั้ง 114 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 3 พ.ย. 63 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ระหว่างพักทานอาหารว่าง มีการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสาธิตการชงกาแฟให้ถึงกลิ่นและรสชาติของกาแฟซึ่งได้รับการตอบเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)