ประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับCentral Group

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย นางสาวรวิศรา  จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัทเซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ช จำกัด ประสานขอเข้าพบผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนแต่เนื่องจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนติดภาระกิจราชการสำคัญ จึงมอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือในการนำสินค้า OTOP ขายบนแพลตฟอร์ม เจดี เซ็นทรัล และความร่วมมือในการพัฒนาสินค้า OTOP โดยทีมงานจาก Central Group เบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จาก 4 ภาค 4 จังหวัด เป็นผลิตภัณฑ์ 3 – 5 ดาวประเภทละ 3 ผลิตภัณฑ์ ในการนำร่อง ความร่วมมือในการพัฒนา ขึ้นสู่แพลตฟอร์ม JD Central และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโอกาสต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)