พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก)

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก) นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย จาก 63 ชุมชน 25 จังหวัด จำนวน 106 ผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ห้องแซฟไฟร์ 108 – 110 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)