อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์ผ้า(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 – 3 ส.ค. 62 ณ โรงเรียน OTOP ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)