“โรงครัวปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

พช.ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดตั้ง “โรงครัวปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19” เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารจอดรถ ชั้น 6 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก วันละ 1,000 กล่อง มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)