กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP MIDYEAR 2021 ผนึกกำลังภาคเอกชน-ห้างค้าปลีก เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า OTOP มากกว่า 200 ร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564 ณ ไอคอนสยาม พร้อมชวนช้อปแบบวิถีใหม่ New normal ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP MIDYEAR 2021 โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน, หัวหน้าหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ลานเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายสมคิด กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีงานทำและสร้างรายได้ โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจำหน่าย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ และจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการผลิต และการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน

กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดงาน OTOP MIDYEAR 2021 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564 รวม 7 วัน ณ ไอคอนสยาม โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1. การจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว และการจำหน่ายอาหาร OTOP ชวนชิม จำนวน 204 ราย 2. นิทรรศการผ้าชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 3. นิทรรศการเหรียญพระราชทานสำหรับผู้ชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และ4. การแสดงแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานระดับประเทศที่มีความพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมา เพราะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายลง กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีแผนการดำเนินงานเพื่อเยียวยาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาสด้านการตลาด และช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในช่วงวิกฤติ ที่ไม่สามารถจำหน่ายผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่ยกเลิกไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ โดยนำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ามาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ขณะเดียวกันกรมการพัฒนาชุมชนได้บูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ในการให้บริการส่งอาหารถึงหน้าบ้านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้จะมีการขายสินค้าในงาน OTOP MIDYEAR 2021 ผ่าน Lazada และ Shopee พร้อมบริการขนส่งฟรีจาก Kerry อีกด้วย

ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มีพบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ขณะที่ผู้บริโภคเอง ก็สะดวกสบาย มีทางเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทย เข้ามาเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น หรือจะเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศและขอให้มั่นใจว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้การประยุกต์ใช้มาตรการ เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสำคัญ อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย.

#OTOPMIDYEAR2021
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)