กรมการพัฒนาชุมชน จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย จากการประกวดผ้าขิด “ลายนารีรัตนราชกัญญา” ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้า สร้างรายได้กว่าล้านบาท

05 December 2565 /

10:00 น.

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

04 April 2565 /

13:53 น.