เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

1 การเตรียม ผปก 4.0  (.PPT)

2 ความสำคัญของตลาดออนไลน์ (.PPT)

3 content ถ่ายภาพ ผู้ขาย (.PDF)

ไฟล์ PDF รวมเล่ม
รวมเล่มสมบูรณ์

********************************************************************************

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 จังหวัด 24 จังหวัด มท 0408.4-1167 25พค.63

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด 14 จังหวัด มท 0408.4 ว 1173 25 พค 63

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด 3 จังหวัด มท 0408.4 ว 1174 25 พค 63

สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 (.PDF) 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 3 4 (.Excel)

แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 3 แนวทางการดำเนินงาน new (.Word)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)