เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

1 การเตรียม ผปก 4.0  (.PPT)

2 ความสำคัญของตลาดออนไลน์ (.PPT)

3 content ถ่ายภาพ ผู้ขาย (.PDF)

File PPT   https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive

 

ไฟล์ PDF รวมเล่ม
รวมเล่มสมบูรณ์

************************************************

วิทยากรที่ส่วนกลางใช้ตอนอบรมรุ่น 1 – 9 ได้แก่

1) ทีม ดร. สุกิต เอื้อมหเจริญ โทร. 09 1992 4491

2) ทีม นายฐปกร​ ทวีศรี โทร. 08 0509 6767

3) ทีม ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต โทร. 09 9142 6463

4) ทีม นายเชษฐศักดิ์ ศรีเลา โทร. 08 9002 8283

5) ทีม นายชัยชนะ​ เฮงนิรันดร์ โทร. 08 6386 6686

********************************

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (จังหวัดดำเนินการ)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 จังหวัด (กาญจนบุรี  จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี เลย สกลนคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว หนองคาย  หนองบัวลำภู และอุดรธานี) 24 จังหวัด มท 0408.4-1167 25พค.63

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) 14 จังหวัด มท 0408.4 ว 1173 25 พค 63

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และบุรีรัมย์) 3 จังหวัด มท 0408.4 ว 1174 25 พค 63

สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 (.PDF) 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 3 4 (.Excel) แบบกรอกข้อมูล (สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 3 แนวทางการดำเนินงาน new (.Word)

***********************************************************************************

เรื่อง การโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กลับส่วนกลาง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) มท 0408.4-ว 1220 29พค.63 การโอนงบประมาณค่าใช้จ่าย เรียน ผวจ.14จ.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และบุรีรัมย์) มท 0408.4-ว 1220 29พค.63 การโอนงบประมาณค่าใช้จ่าย เรียน ผวจ.3จ.

************************************************************************************

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0408.4/ว 1243 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 35 จังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครพนม สุรินทร์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตรกำแพงเพชร นครสวรรค์ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ นครราชสีมา ชัยภูมิ และมหาสารคาม ) มท 0408.4-ว1243 2มิย.63 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (.Zip) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 (.excel)

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ทาง  https://drive.google.com/drive/folders/1Us7sp09aONDYUZ0n_2m1I3EY-IxWDuAx?usp=sharing

****************************************************************************

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (ไตรมาส 2 กรมฯ ดำเนินการ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 52 จังหวัด มท 0408.4-ว 0368 14กพ.63 ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

******************************************************************************************

เรื่อง ขอชะลอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวั (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) มท 0408.4 ว605  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และบุรีรัมย์) มท 0408.4 ว 670 ลว 18 มี.ค. 63

*********************************************************************************

(Visited 1 times, 1 visits today)