ฐานข้อมูล OTOP

ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ประจำปี 2562

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562

ศิลปิน OTOP

ภูมิปัญญา OTOP

Young OTOP

OTOP Senior

โรงเรียน OTOP

 

ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

Quadrant D

 

สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (PSO)

OTOP ขึ้นเครื่อง

OTOP Brandname

ชุมชนท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

Knowledge – Based : KBO

พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ปี 62

OTOP Online

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

ตลาดประชารัฐ

การจัดงาน OTOP City

 

การจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี

OTOP Midyear

 

OTOP ภูมิภาค

 

 

 

 

 

 

OTOP To The Town

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

(Visited 1 times, 1 visits today)