ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

    

 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) (11 พ.ค. 2564)

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

คู่มือ OTOP Village

Website หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)