นักการตลาดรุ่นใหม่

โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP 2564

โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) 2564(3)

สรุปผลการดำเนินงาน

เอกสารสรุปผลโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)  (.PPT)

แนวทางการจ้างนักการตลาด (.word)

นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP (Conference 21 พ.ค.63)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)