คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

ผลการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 (update 2 สิงหาคม 2562)

คัดสรร 2562

*******************************************

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ผลการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559

ผลการคัดสรรฯ 59 ตัดที่ยังไม่แสงดมาตรฐานออก

(Visited 1 times, 1 visits today)